# شعر

ابر

تا غم آویز آفاق خاموش ابرها سینه بر هم فشرده خنده روشنی های خورشید در دل تبرگی های فسرده ساز افسانه پرداز باران بانگ زاری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید